Meten is weten

 

 

Caravanspiegels: Meten is weten

 

        

                     Breedte caravan

  
 

De wet schrijft voor dat door het trekken van een caravan
een bepaald gezichtsveld zichtbaar moet zijn.
Een handige methode om te controleren of de gemonteerde
spiegels voldoen aan de wettelijke eisen is het meten van
de tussen afstand van de binnenkant van het spiegelglas van de linker- en
rechterbuitenspiegel.
Deze afstand moet groter of gelijk zijn aan de breedte van de caravan.

Bij veel combinaties waarbij de caravan 2,30 m breed is, is het vaak
niet mogelijk om standaard opzetspiegels te gebruiken, omdat deze niet voldoende uitsteken.
Het gebruik van extra lange spiegelarmen, spatbordspiegels of deurspiegels is bij bredere caravans dan de enige oplossing. Caravanspiegels hoeven niet vanaf de zitplaats te kunnen worden
versteld.

Kortom, meten is weten!

In dit voorbeeld is de caravan "maar" 2,20 m breed en wordt getrokken door een forse trekauto. Deze opzetspiegel voldoet dan net.

 

Toch heeft de rechter spiegel al een extra lange arm nodig om voldoende gezichtsveld te hebben! Let met name op de streep van de weg die geheel zichtbaar moet zijn.

 

Bolle of vlakke spiegels?

Het voordeel van bolle spiegels is dat ze (voor het gevoel) minder trillen en een groter gezichtsveld hebben.
Het schatten van afstand en snelheid is lastiger dan bij vlakke spiegels, maar als ook, als aanvulling, van de normale autospiegels gebruik kan worden gemaakt hoeft dat geen bezwaar te zijn.
Tevens kan met de gewone autospiegels beter de "dode hoek" in de gaten gehouden worden dan

met caravanspiegels
(kijk maar naar de bestelbus boven in het voorbeeld).

Om aan het gezichtsveld te voldoen zoals de wet dat voorschrijft zal bijna altijd van bolle spiegels gebruik gemaakt moeten worden. Deze zijn dan ook aan te raden.

 

 

Gebruik ook de normale autospiegels.
Door deze iets verder naar 'buiten' toe af te stellen kunt u het caravanwiel in de bochten goed in de gaten houden.

 

De Wet

Op onderstaande tekeningen en beschrijvingen is te zien welk grondvlak u wettelijk zou moeten kunnen zien, waarbij de linker- en rechterbuitenspiegel zo zijn geplaatst dat de bestuurder in normale rijhouding het vereiste gezichtsveld heeft.

Linkerbuitenspiegel alle auto's

De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

 

 

 

 

a. een punt op het wegdek, gelegen op 10,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 2,50 m naast het meest ----links gelegen punt van de caravan, en

b. een deel van de linkerzijde van de caravan, en

c. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

 

Rechterbuitenspiegel Voor de rechterbuitenspiegels zijn de wettelijke eisen afhankelijk van de auto:

 

 

 

                    Auto's die na 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.
                    Auto's die voor 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.
                    Bedrijfsauto's die meer mogen wegen dan 2000 kg.

 

 

Auto's die na 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder

 

a. een punt op het wegdek, gelegen op 20,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 4,00 m naast het meest ----rechts gelegen punt van de caravan, en
b. een deel van de rechterzijde van de caravan, en
c. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

 

Auto's die voor 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die vóór 1 oktober 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee een gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

 

 

 

 

a. een punt op het wegdek, gelegen op 30,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 3,50 m naast het meest ----rechts gelegen punt van de caravan, en
b. een deel van de rechterzijde van de caravan, en,
c. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

 

 

 

Bedrijfsauto's die meer mogen wegen dan 2000 kg.

De rechterbuitenspiegel van een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, en van een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximum massa van meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

 

 

  a. een punt op het wegdek, gelegen op 4,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 0,75 m naast het meest ----rechts gelegen punt van de caravan, en
b. een punt op het wegdek, gelegen op 30,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 3,50 m naast het meest ----
rechts gelegen punt van de caravan, en
c. een deel van de rechterzijde van de caravan, en
d. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken
.